03.jpg

Ansökan om elevledighet

I Sverige råder skolplikt och det är vårdnadshavarens ansvar att eleven fullgör sin skolplikt.
Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 18 § får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Sådan ledighet beslutas av rektor eller den rektor utsett.
Ledighet över tio dagar beviljas bara på grund av synnerliga skäl. Beslut om ledighet av synnerliga skäl fattas av rektor.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten som fylls i, undertecknas och lämnas till klassföreståndare/mentor. Finns i word och pdf-format.

pdfansokan.elevledighet.pdf

docxansokan.elevledighet.docx

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se