03.jpg

Balder Daglig Verksamhet i Vigelsjö

Balder Daglig Verksamhet har hittat sin modell  

Vi på Balder Daglig Verksamhet Vigelsjö  har startat upp ett projekt. Projektet går ut på att vi tillsammans ska bygga upp en gemensam modelljärnväg genom engagemang, delaktighet och genom att dela med oss av våra olikheter och behov. Under arbetets gång kommer vi att stanna upp, reflektera, lyssna, känna in och observera för att fortsätta arbeta med både hjärta och klokhet. Alla kan bidra och alla får bidra för att vi ska kunna ta tillvara på allas kunskaper och erfarenheter. Genom att även skapa nyfikenhet för bland annat material, teknik, hjälpmedel, byggnader, människor m.m. kan detta bland annat leda till att en får göra egna undersökningar, att en tar del av eventuell forskning och utvecklas. Arbetar vi framåt kommer detta projekt vara i ständig utveckling och så även vi. Vi kommer alla att hjälpas åt och arbeta mot våra mål. 

jrnvg2

jrnvg1

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se