03.jpg

Balderskolan - Gymnasiesär

Individuella studieplaner görs tillsammans med varje elev och anhörig. Utifrån planen tar vi fasta på konkreta uppgifter och händelser. Undervisningen kännetecknas av glädje, trygghet, respekt och att alla duger.

Vår inriktning på det individuella programet är estetiskt skapande samt mat och boende. Verksamhetsträningen innebär att:

 • Möta speciella behov hos eleven
 • Ge eleven verksamhetsträning
 • Möjlighet att skapa en innehållsrik, varierad och intresseväckande undervisning med hänsyn tagen till nivå, behov och förutsättning
 • Att lära genom upplevelse
 • Att lära för livet
 • Att uppleva genom delaktighet och gemenskap och att utvecklas tillsammans med jämnåriga kamrater

Våra ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Alla ämnen har en viktig roll när det gäller att förbereda för vuxenlivet.

Individuella programmet, yrkesträning

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Där läser eleverna ämnesområden istället för ämnen. 

Gymnasiesärskolan är till för elever som är mottagna i särskolan och utbildningen är praktisk och individuellt utformad. Målet är att utbildningen skall ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Det individuella programmet består av följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Dessutom kan en elev ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven.

Inom det Individuella programmet erbjuder vi på Balders hus inriktningen "Mat och boende" vilket innebär att utbildningen är en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. I I samråd med rektor kan en del av utbildningen  vara i form av praktik på olika arbetsplatser och/ eller daglig verksamhet. Individuella studieplaner görs tillsammans med varje elev och anhörig.

Undervisningen kännetecknas av glädje, trygghet, respekt och att alla duger.

För dig som vill vara med och påverka finns ett elevråd, förutom klassråd, där representanter från skolans alla klasser träffas och diskuterar och beslutar i gemensamma frågor. Eleverna är delaktiga i planeringen och dokumenterar vad de gjort efter lektionerna för att stärka inlärningen samt för att komma ihåg till nästa lektion.

 

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se