02.jpg

Välkommen till Balderverksamheterna

I Balderverksamheterna, som är en del av Utvecklingspedagogik, finns förskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, fritids-, daglig verksamhet samt korttidshem Villa Balder i centrala Norrtälje. Vår kompetens finns inom områden som specialpedagogik för alla skolåldrar 1-10 och gymnasiesärskola år 1-4. Sinnesstimulering. Instruktörer i taktil stimulering och barnmassage. Klassisk massage. Vi har specialkompetens för olika funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder, autism, andra olika diagnoser. Tecken – tecken kommunikation. Dator/it -stöd för barn med olika funktionsnedsättningar.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se