01.jpg

UP-gruppen är nu Utvecklingspedagogik Sverige AB

För drygt ett år sedan förvärvade Utvecklingspedagogik Sverige AB de två bolagen Balders hus AB och Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna). Som ett led i att ytterligare kunna stärka våra möjligheter att fortsätta utveckla våra välskötta verksamheter har vi nu tagit nästa steg vilket innebär att de tre huvudmännen, arbetsgivarna och bolagen nu genom fusion har blivit ett välfärdsföretag, Utvecklingspedagogik Sverige AB.

För praktisk information klicka här.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se