02.jpg

Besök från Belgrad

 VisitorsfromBelgrade

Fem personer från Utbildningsväsendet i Belgrad, under ledning av Stevan Nestorov besökte Balders hus som ett led i sitt projekt: "Let's make our Special Education Schools more European". För att kunna göra resan har gruppen sökt stipendium från det Europeiska utbytesprogrammet Erasmus. Därigenom kan man få möjlighet att studera och praktisera i Europa. Erasmusprogrammet har funnits sedan 1987 och möjliggör ett utbyte mellan olika skolor och universitet. Det största intresset låg i möjligheten att genomföra inriktningen Träningsskola som ett alternativ för elever i Grundsärskolan.

Besökarna var mycket positiva efter besöket, där de fick träffa ledning, pedagoger och administration.

Rektor Carina Köhl: - En härlig dag där vi kunde presentera vår verksamhet för en mycket intresserad grupp, som själva har mångårig erfarenhet av särskolans verksamhet på hög nivå i sitt hemland. Att göra presentationen på engelska var väl den största utmaningen, samt att bli filmad i  en rektorsintervju.

Swedish fika tillsammans med potatisbullar gjorde väl att dagen fick lite extra guldkant. Ingen fortsättning är planerad förutom mailkontakt kring kompletteringar på olika områden som gruppen skall rapportera vid hemkomsten.

Vi tackar Stevan Nestorov med kollegor för ett trevligt och lärorikt besök.

 

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se